Zní haleluja

1076

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Skrýt akordy
  E   A   Gb m   H   H 7
1.  E Do svých   síní   A zve mě   Pán,
E zanechám všeho,   A zanechám
G jenom s   Ním   D teď chci   být,   C za Ním   pospí H 7 chám.
E Vykoupil mě   A křížem svým,   E dává pít   všem   A ztrápeným,
G jenom s   Ním   D teď chci   být,   C za Ním   pospí H 7 chám.
E   A   E   A   E
2.  E V Jeho   jménu   A začíná   E život můj   i   A síla má,
G líp než   já,   D On mě   zná,   C proto umí H 7 rá.
E V Jeho   jménu   A každý den,   E žiji s   Otcem   A usmířen,
G líp než     D On mě   zná,
C přesto umí H 7 rá.
R:  E Zní   A hale haleluja,   E zní   A hale haleluja,
E m zvon vyzvá H ní,
Gb m že láska   Ježíšova   D odpouští zas   a znova,
E ta láska   nepřestává   G a ve   tmách   D světlo dává   Gb nám,
Gb m že láska   žije s   námi,   D mění nás   v živé   chrámy,
E že nikdo   sám už   není   G a život   D v radost   změní   Gb m Pán.
A tak   chval D me Pána,   E chvalme Pána   Gb m dál.
A tak   chval D me Pána,   E chvalme Pána   Gb m dál.
Zpěvník ProScholy.cz 2024