Hospodinovy předpisy jsou správné (Žalm 19)

Skrýt akordy
R:  H m Hospodinovy předpisy   jsou   A správné,
Gb m působí radost H m  srdci.   A
1.  H m Hospodinův zákon   je d A okonalý,
E m občerstvuje   Gb m duši,   A
H m Hospodinův příkaz   je   A spolehlivý,
E m nezkušenému dává   Gb m moudrost.   A
H m Hospodinovy předpisy   jsou   A správné,
E m působí radost   Gb m srdci,   A
H m Hospodinův rozkaz   je   A jasný,
E m osvětluje   Gb m oči.   A
R:  H m Hospodinovy předpisy   jsou   A správné,
Gb m působí radost H m  srdci.   A
2.  Bázeň před   Hospodinem
je upřímná,   trvá navěky.
Hospodinovy výroky   jsou pravdivé,
všechny jsou   spravedlivé.
Dražší jsou   nad zlato,
nad hojnost   zlata ryzího,
sladší jsou   nad med,
nad šťávu   z plástů.
R:  H m Hospodinovy předpisy   jsou   A správné,
Gb m působí radost H m  srdci.   A
Zpěvník ProScholy.cz 2024