Probuzení

1115

Autor: Pavel Těšík

Skrýt akordy
1.  Někdy se   E ptám,   A /E slyšíš-li vůbec,
když Tě   C + maj7 /E volám?
Jestli   Ab mi 7 /Eb zlobíš se,
když neo E /D dolám?
Zase   A 2 /Db topím se   v hříchu
a pak   A mi 2 /C hledám Tě   v tichu,
Ty   A mi 6 /H víš, že   mám strach,
když jsem   E sám.
A mám   A /E pocit,
že už   nejde klesnout   C + maj /E níže.
Proč by   Ab mi 7 /Eb ses měl   sklonit,
abys mi   byl   E /D blíže?
Nejvyš A maj /Db ší Pane   a Králi,
Ty jsi   A mi 2 /C hoden vší   chvály
a   A mi 6 /H já jsem   jen prach.
A z   ne Gb mi 7 klidného spánku
proci E maj /Ab tám, v   lehkém vánku
náhle   A slyším, že   D odpoví G dáš.
R:  Vždyť Ty     A znáš.   Gb mi     H
Vždycky jsem   E maj9 /Ab byl
součástí Tvého   A 2 plánu.
Snad nene A cháš   Gb mi
H bloudit mě   E maj9 /Ab nocí,
veď mě   vstříc svému   A 2 ránu.
A když   přijdou   Db mi zkoušky,
půjdu snad   roklí   Ab /C temnou,
nechci se   E /H bát, dej   mi znát,
že jsi   Gb /B se mnou.
Znát, že   jsi   A mi 6 se mnou.
2.  Jindy se   E ptám,
A /E má život   vůbec nějaký   C + maj7 /E smysl?
Jestli   Ab mi 7 /Eb trápí Tě,   když přijde   mi   E /D na mysl
neod A 2 /Db bytné být   či nebýt
a jestli   A mi 2 /C dáš sílu   přežít,
A mi 6 /H než přijde   můj krach?
Když se   E vzdám,
jestli   A /E nabídneš mi   zas pomocnou   C + maj /E ruku?
Jestli ne Ab mi 7 /Eb přeslechnu
Tvé volání   E /D v hluku?
A jestli   A maj /Db jsi na   mé straně,
když   A mi 2 /C váhám na   hraně
jako sebe A mi 6 /H vrah?
A z   ne Gb mi 7 klidného spánku
proci E maj /Ab tám, v   lehkém vánku
náhle   A slyším,
že   D odpoví G dáš.
R:  Vždyť Ty     A znáš.   Gb mi     H
Vždycky jsem   E maj9 /Ab byl
součástí Tvého   A 2 plánu.
Snad nene A cháš   Gb mi
H bloudit mě   E maj9 /Ab nocí,
veď mě   vstříc svému   A 2 ránu.
A když   přijdou   Db mi zkoušky,
půjdu snad   roklí   Ab /C temnou,
nechci se   E /H bát, dej   mi znát,
že jsi   Gb /B se mnou.
Znát, že   jsi   A mi 6 se mnou.
B:  Už vím,   Ty jsi   Gb mi 7 život,
Ty jsi   vykou E /Ab pení,
svou obětí   A přikryl jsi
moje provi H 4 nění.
Ty dáváš   A 2 víru,
která všechno   H 4 mění,
z Tvých   rukou   A 2 /Db přijímá
duše uzdra H 4 /Eb vení.
A když   přijdou   A zkoušky,
půjdu   Gb mi 7 snad roklí   H temnou,
E maj9 /Ab nechci se   bát, dej   mi   A 2 znát,
že jsi   se mnou.
G 6maj /C Znát, že   jsi se   mnou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024