Přijď, ó Duchu přesvatý

1223

Autor: Pavel Osoha

Skrýt akordy
1.  D Přijď, ó   Duchu   A přesva H m tý,   A
D pramen světla   A boha H m tý,   A
H m paprsek rač   A na nás   H m vlít.   A   H m
2.  D Přijdiž, otče   A nebo H m hých,   A
D dárce darů   A přemno H m hých,   A
H m rač nám   srdce   A osví H m tit.   A   H m
3.  H m Božský utěšiteli,
D něžný duší   příteli,
E m sladký občerstviteli,
D přijď, ó   Duchu   G přesva D tý.
4.  H m V práci   milý pokoji,
D smiřiteli v   rozbroji,
E m v pláči   povzbuditeli,
D přijď, ó   Duchu   G přesva D tý.
5.  D Světlo duši   A blaží H m cí,   A
D srdce v   tebe   A věří H m A
H m milostí rač   A napl H m nit.   A   H m
6.  D Člověk bez   tvé   A pomo H m ci A
A slábne a   je   A bez mo H m ci,   A
H m vše mu   může   A uško H m dit.   A   H m
7.  H m Smyj, co   skvrna zasááhla,
D ovlaž srdce   vyprahlá,
E m raněné rač   zahojit,
D přijď, ó   Duchu   G přesva D tý.
8.  H m Srovnej, co   je zkřiveno,
D zahřej, co   je studeno,
E m nedej duši   zabloudit,
D přijď, ó   Duchu   G přesva D tý.
9.  H m Rač nám   v tebe   věřícím
A a tě   vroucně prosícím
E m sedmerý dar   uštědřit,
D přijď, ó   Duchu   C přesva E 4 tý.   E
Zpěvník ProScholy.cz 2024