Náš Boh

151

Originál: Our God
Autoři: Chris Tomlin, Matt Redman, Jesse Reeves, Jonas Myrin,
autor překladu: Július Slovák
sk

Skrýt akordy
1.  E m Vodu na   C víno me G níš
E m 7 otváraš   C oči sle G pým
Nikto   A m 7 nie je   ako   D 4 Ty
2.  Zasvietiš v   tmách životom
z prachu   nás dvíhaš   slovom
Nikto nie   je ako   Ty
R:  E m Náš Boh   je väčší,   C on je   silnejší.
G Pane, si   viac než   čo   D tento svet   dáva.
E m Rany nám   liečiš,   C mocný a   slávny
náš   G Boh, si   náš   D Pán
B:  E m Veď keď   náš Boh   je za   nás
C nemôže vládnuť   strach
G keď náš   Boh je   s nami,
D kto môže   stáť proti   nám?
Zpěvník ProScholy.cz 2024