S pastýři teď o závod

1553

Autor neznámý

ze chej tu me zro k Bet spě Kris stý ři tuj rod S pa 1. o ský vod teď me o lid zní ples dnes mu, mu; stva lid a do ho ry ly. ský děl mi s an ry přes sbo
Skrýt akordy
1.  S pastýři   teď o   závod
spěchejme k   Betlému,
obětujme lidský   rod
Kristu zrozenému;
lidstva ples   ať zní   dnes
s andělskými   sbory
přes hory   a doly.
2.  Hleďte, v   tvrdé jesličky
Dítě položené!
Nad ním   chléva chudičký
krov se   nuzně klene.
V plénky   jen zahalen,
ale krásný,   svěží,
nebes Král   tu leží.
3.  Víme, proč   se snižuješ,
náš nejvyšší   Pane.
Chudým důkaz   dávat chceš
lásky svrchované.
Učíš nás   v každý   čas
snášet ponížení,
břímě každodenní.
4.  Jdeme ke   tvým jesličkám,
vroucně poklekáme;
hojnou milost   uděl nám,
s důvěrou   voláme:
Sejmi již   naši tíž,
učiň, ať   jsme prosti
hříšné poddanosti.
Zobrazit notové zápisy
Dostupné nahrávky a videa
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0