Svatým bratřím chvály znějí

1746

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
1.  Svatým bratřím   chvály znějí,
Cyrilu a   Metoději.
Naši zemi,   úhor spící,
proměnili ve   vinici.
Tam, kde   člověk Bohem   hoří,
nový řád   Duch Svatý   tvoří.
Vzdělávejte dál   a zas
církev, národ,   celou vlast.
2.  Sestro mocná   přímluvami,
svatá Ludmilo,   buď s   námi!
Zní hlas,   volá, výzvu   nese
do všech   věků: Proměňte   se!
Ty jsi   prošla křtem   té změny,
ne však   národ zaslepený.
Dnes a   v každém   století
zraje plod   tvé oběti.
3.  Svatý Václave,   náš kníže,
rozmnožil jsi   slávu kříže.
Nejsilnější pán   a vládce
je ten,   kdo je   silný v   lásce.
Tisíc let   už tvoje   vláda
tvářnost našich   dějin spřádá.
Dej i   nám, ať   s Ježíšem
na život   a na   smrt jdem.
4.  Pastýř věrný   v službách   Otce,
biskup Vojtěch,   zná své   ovce.
Vlastním lidem   zapuzený,
ohněm zkoušek   vytříbený
učí nás,   jak s   křížem dojít,
všechno snést   i krev   svou prolít.
Vede národ   znavený
k jedinému   Prameni.
5.  Z našich   světců Prokop   prvý
Krista neoslavil   krví.
V hloubi   lesů u   Sázavy
objevuje poklad   pravý.
Boží pramen   v tichu   prýští,
hasí žízeň   v dobách   příštích.
Za dědictví   bohaté
díky, svatý   opate.
6.  Zdislavo, ty   paní chudých,
květe vzrostlý   z naší   půdy,
ženo soucitná   a zbožná,
kéž tvou   pomoc národ   pozná.
Uč nás   slyšet v   každém bližním
Kristův hlas,   jenž volá:   Žízním!
Pomoz matkám,   manželkám
stavět z   rodin živý   chrám.
7.  Dík a   prosba stále   živá
sestru Anežku   dnes vzývá.
Perla královského   rodu
rozhodla se   pro chudobu.
U Vltavy   klášter staví,
službou chudým   Krista slaví.
Cestou smíru,   pokoje
se svým   lidem putuje.
8.  Svatá Hedviko,   buď zdráva,
památka tvá   nepřestává.
Kněžnou jsi   i kajícnicí,
manželkou i   řeholnicí.
Hříchy doby,   v níž   jsi žila,
tvoje víra   převážila.
I dnes   v církvi   pomoz všem
uznat vzácný   podíl žen.
9.  Ježíš mezi   apoštoly
bratrů dvojice   si volí.
S Vojtěchem,   svým bratrem   svatým,
spěchá k   pohanům i   Radim.
Žije dílo   Gorazdovo
i svědectví   Hrozantovo.
Jim a   bezejmenným všem
s celou   církví děkujem.
10.  Otče hodný   vděčné úcty,
svatý Jene   Nepomucký!
Kněžské srdce,   v Bohu   stálé,
nepodlehne zvůli   krále.
Muka tvého   umírání
Ježíš mění   v požehnání.
Kéž i   dnešní bratři   tví
najdou sílu   k hrdinství.
11.  Díky Janu   Sarkandrovi
za svědectví   psané krví.
V dobách   zmatků, tmy   a svárů
obstál strážce   Božích darů.
Vypros kněžím,   otče Jene,
srdce pevné,   nezlomené,
které bolest   ani strach
neochromí ve   zkouškách.
12.  Vděčně chválí   církev celá
Klementa Hofbauera.
Dodnes žehná,   prosí, tvoří,
světoběžník v   službě Boží.
Duším, jež   se v   hříchu ztrácí,
zpovědník zas   život vrací.
Uč nás   dávat víc   než brát,
celý národ   Kristu vrať!
13.  Celý svět   je Božím   polem,
Pán chce   všechny za   svým stolem,
horstva ani   oceány
setbě Slova   nezabrání.
Z Čech   do Ameriky   míří
muž, jenž   výzvy Boží   šíří.
Ovoce tvé   zůstane,
svatý Jene   Neumanne.
14.  Světce Klimenta   též ctíme,
papeže z   dob rané   církve,
jehož úctu   v našem   kraji
staletí nám   předávají.
Ježíš přátelům   svým věří,
klíče od   nebe jim   svěří.
Kliment za   časů, kdy   žil,
život za   ně položil.
15.  Svatý Víte,   mladý svědku,
známý rodům   dávných předků,
cizí je   tvůj kraj   i doba,
neznámá je   tvá podoba.
Přesto v   Kristu, živém   kmeni,
důvěrně jsme   sjednoceni.
Svěřujem tvé   ochraně
mládež v   našem národě.
16.  Svatý Norbert   dnes jak   kdysi
ducha smíru   v církvi   křísí.
Slovy, činy   oznamuje,
že jen   Ježíš sjednocuje.
Z mnoha   zrn se   chleba stává,
z mnoha   bratří církev   pravá.
Kéž jsme   kvasem jako   ty
smíru, lásky,   jednoty.
Zpěvník ProScholy.cz 2023