Bůh je láska

Skrýt akordy
  Vstup
1.  Bůh je   láska. Kdo   chce láskou   žít,
s Kristem   pro své   bratry všechno   ztratit,
poslušný s   ním, chudý,   čistý být,
tomu v   srdci zazní   tichý hlas,
nenutí, jen   volá zas   a zas:
Pojď za   mnou, pojď   za mnou!
Před evangeliem
2.  Slovo mé   je světlo,   také meč,
vidíš cestu,   připraven buď   k boji.
Zničíš zlo,   též němým   vrátíš řeč.
Nutné je   jak denní   chléb a   sůl,
života a   moudrosti je   důl.
Pojď za   mnou, pojď   za mnou!
Obětní průvod
3.  Šťastný, Pane,   kdo se   zcela vzdal
lásce tvé   a s   tebou stal   se zrnem,
které umře,   aby žilo   dál.
Mnozí žijí   z jeho   oběti,
ztracení se   znovu posvětí.
Pojď za   mnou, pojď   za mnou!
Přijímání
4.  Božské hody   připravil nám   Král.
Kdo dal   všechno, přijme   stokrát více
s novým   srdcem, aby   miloval
bratry, sestry,   slunce, květy,   les,
aby všude   Boží chválu   nes'.
Pojď za   mnou, pojď   za mnou!
5.  Neboj se,   jdu s   tebou, praví   Pán,
úpal dne   i úzkost   temných nocí
ve dvou   nesem, nikdy   nejsi sám.
Radost dám   ti, sílu   stoupat výš,
k zemi   nesrazí tě   žádný kříž.
Pojď za   mnou, pojď   za mnou!
Závěr
6.  Díky, Pane,   za to,   cos nám   dal,
díky za   světce, jenž   prosí za   nás.
Příkrou cestou   k nebi   směřoval.
Zůstaň s   námi, odvahu   nám vlej,
kolísavé s   láskou zavolej:
Pojď za   mnou, pojď   za mnou!
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0