Je stále přítomná

215

Originál: Let The Glory Of The Lord
Autor neznámý,
autor překladu neznámý

Skrýt akordy
1.  Je   E stále přítom H ná Tvoje   A slá E va,
radost E ně zpívá H me o   Tvém   A E le.
Písnič E ka ať   zvo H ní kaž A dé chví E le,
já Tě   E chválím Pane   H můj jak   je A nom u E mím.
 
Dostupné nahrávky a videa
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0