Hosana (Prichádza Kráľ slávy)

25

Originál: Hosanna
Autoři: Hillsong United, Brooke Fraser,
autor překladu: Kamila Vyskočilová
sk

Skrýt akordy
1.  D Prichádza Kráľ   slávy
H m s kráľovstvom   na nebesách,
celá   E m Zem volá   A len.
On svojou   vzácnou láskou
očistil nás   z našich   vín,
celá Zem   spieva len.
R:  Ho D sa G na, ho A sa H m na,
ho G sana Bohu   D v ne A bi.
Ho D sa G na, ho A sa H m na,
ho G sana Bohu   A v ne D bi.
2.  Povstáva Boží   národ
s odvahou   a túžbou   stáť,
pevne stáť,   s vierou   rásť.
Prichádza nová   nádej,
prebudenie mŕtvych   dní
s modlitbou   na kolenách.
R:  Ho D sa G na, ho A sa H m na,
ho G sana Bohu   D v ne A bi.
Ho D sa G na, ho A sa H m na,
ho G sana Bohu   A v ne D bi.
B:  G Vezmi moje   srdce   A dnes,
D chcem svoj   život Tebe   dať
a   H m  nechať   sa viesť,
G milovať tak   ako   A Ty nás   H m ľúbiš.
G Zlom mi   srdce pre   svoj   A plán,
D všetko to   čo mám   iba   H m tebe dám,
G veď ma   cestou   A nádeje do   H m večnosti.
Zpěvník ProScholy.cz 2024