Jak dobré je vzdávat

2521

Autor: Petr Brůžek

Skrýt akordy
1.  /: Jak   dobré je   vzdávat :/
/: Hospodinu   chválu :/
/: Tvému   jménu, Pane   :/
/: Tobě   Nejvyšší pět   žalmy :/
Hlásat z   rána, že   milost svou   nám dáváš
V noci   o Tvé   věrnosti zpívat
R:  Jsi Vyvýšený,   jen Tobě   naše chvála   zní
Jsi Vyvýšený,   jen Tobě   naše chvála   zní
Jsi Vyvýšený,   nad celou   zemí Ty   jsi Pán
Jsi Vyvýšený,   Ty jsi   králů Král
2.  /: Svými   skutky Pane   :/
/: Působíš   mi radost   :/
/: Já   můžu plésat   :/
/: Nad   činy Tvých   rukou :/
Jak jsou   velké všechny   Tvoje skutky
Jak hluboké   jsou záměry   Tvé
R:  Jsi Vyvýšený,   jen Tobě   naše chvála   zní
Jsi Vyvýšený,   jen Tobě   naše chvála   zní
Jsi Vyvýšený,   nad celou   zemí Ty   jsi Pán
Jsi Vyvýšený,   Ty jsi   králů Král
Zpěvník ProScholy.cz 2024