Otwórz me oczy o Panie

2558

Originál: Open The Eyes Of My Heart
Autor: Paul Baloche,
autor překladu neznámý
pl

Skrýt akordy
1.  Otwórz me   oczy, o   Panie,
otwórz me   oczy i   serce.
/: Chcę   widzieć Ciebie.   :/
R:  Wywyższonego widzieć   chcę,
ujrzeć Ciebie   w blasku   Twej chwały.
Wylej swą   miłość i   moc,
gdy śpiewam   "święty, święty,   święty".
B:  /: Święty,   święty, święty!   :/
Chcę widzieć   Ciebie.
Zpěvník ProScholy.cz 2023