Marnotratný syn (Odpouštím)

2680

Autor: Ondřej Liška

Skrýt akordy
1.  Nechci   F maj7 víc, nechci     C znát, slovům   F maj7 tvým už   více naslou C chat G .
Nechci   F maj7 víc patřit   na tvou   C tvář, synem   F maj7 tvým se   již více   nazý C vat.
Odchá F maj7 zím v   dalekou   C zem, neče F maj7 kej mě,   nevrátím se   C zpět G .
Zapo F maj7 meň, já   taky zapo C mněl na   te F maj7 be, na   tvůj hlas,   jenž tichem   C zněl.
R:  G Odpouš C tím, odpouš G tím každý   A mi hřích, každý   hřeb F .
Odpouš C tím, odpouš G tím, čekám   A mi na tebe,   vrať se   zpět F maj7 .
2.  Tichý   F maj7 hlas tvůj   jsem udu C sil, ochutnal   F maj7 hřích, už   nemoh' přestat   C jíst G .
Jedl a   F maj7 pil, duši   hříchem nasy C til, jedl   a   F maj7 pil, až   všechno prohý C řil.
U ko F maj7 ryt, když   přišel   C hlad, hledal   F maj7 jídlo, s   vepři hlado C věl G .
Hlado F maj7 vý po   jídle, lásce   C snad, tichý   F maj7 hlas v   hloubi srdce   usly C šel.
R:  G Odpouš C tím, odpouš G tím každý   A mi hřích, každý   hřeb F .
Odpouš C tím, odpouš G tím, čekám   A mi na tebe,   vrať se   zpět F maj7 .
3.  Zhřešil   F maj7 jsem, na   rukou bahno   a   C krev,
do dlaní   F maj7 tvých hřeby   zatlou C kal G .
Odpusť   F maj7 hřích, pýchu,   smilstvo,   C hněv,
už nejsem   F maj7 hoden, bych   synem   C tvým se   nazýval.
R2:  G Odpouš C tím, odpouš G tím, i   když   A mi vím, že   znovu odej F deš.
Odpouš C tím, odpouš G tím, každý   A mi hřích, vrať   se zpět F maj7 .
Zpěvník ProScholy.cz 2024