ne G m se A me, C no D m D m Chle R: ba D m C a me. D m A m F pro G m D m přij C ry, ty mi B da F že ce, C 7 Pa ne, D m skut kem C ru prá G m Mám 1. zdné no C G m mám těž C 7 hy, Pa ne, G m jsem A m pl C na je B ne nil, při G m blí A žil. se B ne F bli jsem F D m žní mu G m vždyť F sta, Pa C 7 ne, D m sou cit ú C Mám 2. G m C vře za jsem u G m ný, Pa C 7 ne, svůj G m jsem de C B A m o přel, te G m vřel. A F o B všem F dej, se G m D m a bych že F lest, Pa C 7 ne, D m to lik bo C v so Mám 3. G m C tou mám ta G m hu, Pa C 7 ne, G m ni C B A m zra lo, zna G m lo. A F po B a ce F srd G m D m by
Skrýt akordy
R:  D m Chleba   A m a   D m vín A m o   D m nese A me,
D m přij C mi   B ty dary,   pro G m A m - D m me.
1.  G m Mám prázdné   C ruce, Pane,
F že skutkem   G m jsem F  je   G m nena C plnil,
G m mám těžké   C nohy, Pane,
F bližnímu   B jsem   F se   B nepřiblí A žil.
2.  G m Mám němá   C ústa, Pane,
F vždyť soucit   G m svůj   F jsem   G m ode C přel,
G m jsem uza C vřený, Pane,
F dej, abych   B všem   F se   B otev A řel.
3.  G m Mám v   sobě   C bolest, Pane,
F že tolik   G m F   G m zrani C lo,
G m mám také   C touhu, Pane,
F aby tě   B srd F ce B  pozna A lo.
Zpěvník ProScholy.cz 2024