Do domu Hospodinova půjdeme s radostí (Žalm 122)

2750

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Do domu   Hospodinova půjdeme   s radostí.
1.  Zaradoval jsem   se, když   mi řekli:
„Do domu   Hospodinova půjdeme!“
Už stojí   naše nohy
ve tvých   branách, Jeruzaléme!
2.  Tam vystupují   kmeny,
kmeny Hospodinovy,
jak to   zákon přikazuje   Izraeli,
aby chválil   Hospodinovo jméno.
Tam stojí   soudní stolce,
stolce Davidova   domu.
3.  Vyprošujte Jeruzalému   pokoj:
ať jsou   v bezpečí,   kdo tě   milují,
ať vládne   mír v   tvých hradbách,
bezpečnost v   tvých palácích!
4.  Kvůli svým   bratřím a   přátelům
budu říkat:   Pokoj v   tobě!
Kvůli domu   Hospodina, našeho   Boha,
budu ti   přát štěstí.
Zpěvník ProScholy.cz 2023