V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. (Žalm 72)

2751

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost
a hojnost   pokoje navěky.
1.  Bože, svěř   králi svou   pravomoc,
svou spravedlnost   královskému synu.
Ať vládne   spravedlivě tvému   lidu,
nestranně tvým   ubohým.
R:  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost
a hojnost   pokoje navěky.
2.  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost
a hojnost   pokoje, dokud   nezazní luna.
Bude vládnout   od moře   k moři,
od Řeky   až do   končin země.
R:  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost
a hojnost   pokoje navěky.
3.  On vysvobodí   chudáka, který   se dovolává   pomoci,
ubožáka, jehož   se nikdo   neujímá.
Smiluje se   nad nuzným   a chudým,
zachrání ubožákům   život.
R:  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost
a hojnost   pokoje navěky.
4.  Jeho jménu   se bude   žehnat navěky,
pokud bude   slunce svítit,   potrvá jeho   jméno.
A všechna   plemena země   v něm   budou požehnána,
blahoslavit ho   budou všechny   národy.
R:  V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost
a hojnost   pokoje navěky.
Zpěvník ProScholy.cz 2024