Přijď, Pane, a spas nás! (Žalm 146)

2752

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Přijď, Pane,   a spas   nás!
Duše má,   chval Hospodina!
1.  Hospodin zachovává   věrnost navěky,
zjednává právo   utlačeným,
dává chléb   lačným.
Hospodin vysvobozuje   vězně.
2.  Hospodin otvírá   oči slepým,
Hospodin napřimuje   sklíčené,
Hospodin miluje   spravedlivé.
Hospodin chrání   přistěhovalce.
3.  Hospodin podporuje   sirotka a   vdovu,
ale mate   cestu bezbožníků.
Hospodin bude   vládnout navěky,
tvůj Bůh,   Sióne, po   všechna pokolení.
Zpěvník ProScholy.cz 2024