Ať vejde Hospodin, on je král slávy! (Žalm 24)

2753

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Ať vejde   Hospodin, on   je král   slávy!
1.  Hospodinu náleží   země i   to, co   je na   ní,
svět i   ti kdo   jej obývají.
Neboť on   jej založil   nad moři,
upevnil ho   nad proudy   vod.
R:  Ať vejde   Hospodin, on   je král   slávy!
2.  Kdo smí   vystoupit na   Hospodinovu horu,
kdo smí   stát na   jeho svatém   místě?
Ten, kdo   má nevinné   ruce a   čisté srdce,
jehož duše   nebaží po   marnosti.
R:  Ať vejde   Hospodin, on   je král   slávy!
3.  Ten přijme   od Hospodina   požehnání,
odměnu od   Boha, svého   Spasitele.
To je   pokolení těch,   kdo po   něm touží,
kdo hledají   tvář Boha   Jakubova.
R:  Ať vejde   Hospodin, on   je král   slávy!
 
Zobrazit notové zápisy
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0