Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)

2755

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Dnes se   nám narodil   Spasitel, Kristus   Pán.
1.  Zpívejte Hospodinu   novou píseň,
zpívejte Hospodinu   všechny země!
Zpívejte Hospodinu,
velebte jeho   jméno!
2.  Rozhlašujte den   po dni   jeho spásu,
vypravujte mezi   pohany o   jeho slávě,
mezi všemi   národy o   jeho divech.
3.  Radujte se,   nebesa, zajásej   země,
zahuč moře   a vše,   co je   naplňuje.
Zaplesej, pole   a vše,   co je   na něm.
Tehdy se   rozveselí všechny   lesní stromy.
4.  Před Hospodinem,   že přichází,
že přichází   řídit zemi.
Spravedlivě bude   řídit svět,
národy bude   spravovat věrně.
Zpěvník ProScholy.cz 2024