Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. (Žalm 97)

2756

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Světlo dnes   zazáří nad   námi, neboť   se nám   narodil Pán.
1.  Hospodin kraluje,   ať zajásá   země,
ať se   radují četné   ostrovy!
Nebesa hlásají   jeho spravedlnost
a všechny   národy vidí   jeho slávu.
2.  Spravedlivému vychází   světlo
a lidem   upřímného srdce   radost.
Radujte se,   spravedliví, v   Hospodinu
a oslavujte   jeho svaté   jméno!
Zpěvník ProScholy.cz 2023