Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. (Žalm 98)

2757

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Všechny končiny   země viděly   spásu od   našeho Boha.
1.  Zpívejte Hospodinu   novou píseň,
neboť učinil   podivuhodné věci.
Vítězství je   dílem jeho   pravice,
jeho svatého   ramene.
2.  Hospodin uvedl   ve známost   svou spásu,
svou spravedlnost   zjevil před   zraky pohanů.
Rozpomenul se   na svou   dobrotu a   věrnost
Izraelovu domu.
3.  Uzřely všechny   končiny země,
spásu našeho   Boha.
Jásejte Hospodinu   všechny země,
radujte se   plesejte a   hrejte!
4.  Na citeru   Hospodinu hrejte,
na citeru   a s   doprovodem zpěvu,
za hlaholu   trub a   rohů,
jásejte před   Králem Hospodinem.
Zpěvník ProScholy.cz 2023