Betlémskými pastvinami (Francouzská vánoční píseň)

2779

Autor překladu neznámý

Skrýt akordy
1.  Betlémskými pastvinami
zní andělů   zpěv,
vítězný k   nám se   vrací ozvěnami
tón jejich   písně líbezný.
R:  Gloria in   excelsis Deo,
Gloria in   excelsis Deo.
2.  V betlémské   se stáji   zrodil
náš vykupitel,
slávy Král,   z temnot   lid svůj   vysvobodil
a světlem   jemu sám   se stal.
R:  Gloria in   excelsis Deo,
Gloria in   excelsis Deo.
3.  I my   přicházíme, Pane,
v srdcích   bychom Tě   vítali,
s Tvými   dětmi po   všem světě
radostnou píseň   zpívali.
R:  Gloria in   excelsis Deo,
Gloria in   excelsis Deo.
Zpěvník ProScholy.cz 2023