Ave Crux (Na kterém Pán můj umírá)

2781

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Skrýt akordy
1.  F m Ave Crux,   B m na kterém   Pán můj   F m umírá,
Ave Crux,   B m tebou se   cesta   F m otvírá.
C Lidé jdou   po cestách   F m svých,
nevědí, co   je   B hřích, neznají   tvůj   C kříž,
pod křížem   svým klesa F m jí.
2.  F m Ave Crux,   B m láska má   F m podobu tvou,   C
F m Ave Crux,   B m vedeš mé   kroky   F m za pravdou,
C před tebou   bych sklonit   F m chtěl pýchu   svou,
buď   B dál silou   mou, vždyť   C vím,
jsi světa   záchra F m nou.   D
3.  G m Ave Crux,   C m o lásku   k tobě   G m prosím dál,   C m
G m Ave Crux,   C m abych se   sebe   G m sám už   vzdal.   D   G m
D Přicházíš, abych     G m přijmul a   šel
a   C tvé rány   měl, jak   D Pán,
abych měl   Tvá zname G m ní.
4.  G m Ave Crux,   C m nebe a   zem se   G m setkává,
Ave Crux,   C m je silou   mnohých   G m síla Tvá,
D Ave Crux,   chci žít   ve   G m jménu tvém,
v tobě   se setkám   C se světlem,   Ave   D Crux,
Ave   G m Crux.
Zpěvník ProScholy.cz 2024