Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. (Žalm 128)

2820

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Blaze každému,   kdo se   bojí Hospodina,   kdo kráčí   po jeho   cestách.
1.  Blaze každému,   kdo se   bojí Hospodina,
kdo kráčí   po jeho   cestách.
Budeš jísti   z výtěžku   svých rukou,
bude ti   blaze a   dobře.
2.  Tvá manželka   bude jako   plodná réva   uvnitř tvého   domu.
Tvoji synové   jako výhonky   oliv kolem   tvého stolu.
3.  Hle, tak   bývá požehnán   člověk,
který se   bojí Hospodina.
Ať ti   Hospodin požehná   ze Siónu,
abys viděl   štěstí Jeruzaléma   po všechny   dny svého   života.
Zpěvník ProScholy.cz 2023