Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Žalm 147)

2822

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Slovo se   stalo tělem   a přebývalo   mezi námi.
1.  Jeruzaléme, oslavuj   Hospodina,
chval svého   Boha, Sióne,
že zpevnil   závory tvých   bran,
požehnal tvým   synům v   tobě.
2.  Zjednal tvému   území pokoj
a sytí   tě jadrnou   pšenicí.
Sesílá svůj   rozkaz na   zemi,
rychle běží   jeho slovo.
3.  Oznámil své   slovo Jakubovi,
své zákony   a přikázání   Izraeli.
Tak nejednal   se žádným   národem:
nesdělil jim   svá přikázání.
Zpěvník ProScholy.cz 2023