Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. (Žalm 29)

2824

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin dá   požehnání a   pokoj svému   lidu.
1.  Vzdejte Hospodinu,   Boží synové,
vzdejte Hospodinu   slávu a   moc.
Vzdejte Hospodinu   slávu hodnou   jeho jména,
v posvátném   rouchu se   klaňte Hospodinu!
2.  Hospodinův hlas   nad vodami!
Hospodin nad   spoustami vod.
Hlas Hospodinův,   jak je   mocný,
hlas Hospodinův,   jak je   velkolepý!
3.  Vznešený Bůh   zaburácel hromem,
v jeho   chrámu však   všichni volají:   Sláva!
Hospodin trůnil   nad potopou,
Hospodin jako   král bude   trůnit věčně,
Zpěvník ProScholy.cz 2024