Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. (Žalm 51)

2825

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Smiluj se,   Pane, neboť   jsme zhřešili.
1.  Smiluj se   nade mnou,   Bože, pro   své milosrdenství,
pro své   velké slitování   zahlaď mou   nepravost.
Úplně ze   mě smyj   mou vinu
a očisť   mě od   mého hříchu.
2.  Neboť já   svou nepravost   uznávám,
můj hřích   je stále   přede mnou.
Jen proti   tobě jsem   se prohřešil,
co je   před tebou   zlé, jsem   spáchal.
3.  Stvoř mi   čisté srdce,   Bože!
Ducha vytrvalosti   ve mně   obnov.
Neodvrhuj mě   od své   tváře
a neodnímej   mi svého   svatého ducha.
4.  Vrať mi   radost ze   své ochrany
a mou   velkodušnost posilni.
Pane, rty   mé otevři,
aby má   ústa zvěstovala   tvou chválu.
Zpěvník ProScholy.cz 2023