Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žalm 33)

2826

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Ať spočine   na nás,   Hospodine, tvé   milosrdenství.
1.  Neboť Hospodinovo   slovo je   správné,
spolehlivé je   celé jeho   dílo.
Miluje spravedlnost   a právo,
země je   plná Hospodinovy   milosti.
2.  Hospodinovo oko   bdí nad   těmi, kdo   se ho   bojí,
nad těmi,   kdo doufají   v jeho   milost,
aby jejich   duše vyrval   ze smrti,
aby jim   život zachoval   za hladu.
3.  Naše duše   vyhlíží­ Hospodina,   on sám   je naše   pomoc a   štít.
Ať spočine   na nás,   Hospodine, tvé   milosrdenství,
jak doufáme   v tebe.
Zpěvník ProScholy.cz 2023