U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. (Žalm 130)

2829

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  U Hospodina   je slitování,   hojné u   něho je   vykoupení.
1.  Z hlubin   volám k   tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš   můj hlas!
Tvůj sluch   ať je   nakloněn
k mé   snažné prosbě!
2.  Budeš-li uchovávat   v paměti   viny, Hospodine,
Pane, kdo   obstojí?
Ale u   tebe je   odpuštění,
abychom ti   mohli v   úctě sloužit.
3.  Doufám v   Hospodina,
duše má   doufá v   jeho slovo,
má duše   čeká na   Pána
více než   stráže na   svítání.
4.  Více než   stráže na   svítání
ať čeká   Izrael na   Hospodina,
neboť u   Hospodina je   slitování,
hojné je   u něho   vykoupení.
On vykoupí   Izraele
ze všech   jeho provinění.
Zpěvník ProScholy.cz 2024