Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Žalm 22)

2830

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Bože můj,   Bože můj,   proč jsi   mě opustil?
1.  Posmívají se   mi všichni,   kdo mě   vidí,
šklebí rty,   pokyvují hlavou:
„Spoléhal na   Hospodina, ať   ho vysvobodí,
ať ho   zachrání, má-li   ho rád!“
2.  Obkličuje mě   smečka psů,
tlupa zlosynů   mě svírá.
Probodli mi   ruce i   nohy,
spočítat mohu   všechny své   kosti.
3.  Dělí se   o můj   oděv,
losují o   můj šat.
Ty však,   Hospodine, nestůj   daleko,
má sílo,   pospěš mi   na pomoc!
4.  Budu vyprávět   svým bratřím   o tvém   jménu,
uprostřed shromáždění   budu tě   chválit.
„Kdo se   bojíte Hospodina,   chvalte ho,
slavte ho,   všichni z   Jakubova potomstva."
Zpěvník ProScholy.cz 2024