Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)

2831

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Navěky chci   zpívat o   Hospodinových milostech.
1.  Nalezl jsem   Davida, svého   služebníka,
pomazal jsem   ho svým   svatým olejem,
pevně ho   drží má   ruka
i mé   rámě ho   posiluje.
2.  Má věrnost   a láska   ho budou   provázet,
ve jménu   mém zmohutní   jeho síla.
On mě   bude vzývat:   Ty jsi   můj otec,
můj Bůh   a skála   mé spásy.
Zpěvník ProScholy.cz 2023