Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. (Žalm 116)

2832

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Kalich požehnání   je společenstvím   krve Kristovy.
1.  Čím se   odplatím Hospodinu
za všechno,   co mi   prokázal?
Vezmu kalich   spásy
a budu   vzývat jméno   Hospodinovo.
2.  Drahocenná je   v Hospodinových   očích
smrt jeho   zbožných.
Jsem tvůj   služebník, syn   tvé služebnice,
rozvázal jsi   moje pouta.
3.  Přinesu ti   oběť díků,   Hospodine,
a budu   vzývat tvé   jméno.
Splním své   sliby Hospodinu
před veškerým   jeho lidem
Zpěvník ProScholy.cz 2023