Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.

2833

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Kde je   opravdová láska,   tam přebývá   Bůh.
1.  Spojila nás   v jedno   láska Krista   Pána.
Jásejme a   hledejme v   něm jen   svou radost!
Boha živého   se bojme,   milujme ho!
Upřímně se   navzájem vždy   mějme rádi!
2.  Tvoříme-li tedy   jedno společenství,
varujme se   všeho, co   nás vnitřně   dělí.
Nechme nerozumných   hádek, nechme   sporů,
ať je   Kristus jako   Bůh náš   mezi námi.
3.  Kéž pak   jednou s   blaženými patřit   smíme
ve slávě   na tvář   tvou, Kriste,   Boží Synu,
v dokonalé   radosti nad   pomyšlení,
bez mezí   a bez   konce na   věčné věky.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2023