Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. (Žalm 31)

2834

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Otče, do   tvých rukou   odevzdávám svého   ducha.
1.  K tobě   se utíkám,   Hospodine, ať   nejsem zahanben   na věky,
vysvoboď mě,   jsi spravedlivý!
Do tvých   rukou svěřuji   svého ducha,
Hospodine, věrný   Bože, ty   mě vysvobodíš.
2.  Všichni nepřátelé   mnou opovrhují,
sousedům jsem   pro smích,   na postrach   svým známým,   kdo mě   venku zhlédne,   prchá přede   mnou.
Vypadl jsem   z paměti,   jako bych   byl mrtev,
podoben jsem   rozbitému hrnci.
3.  Já však,   Hospodine, v   tebe doufám,
říkám: Ty   jsi můj   Bůh!
Můj osud   je ve   tvé ruce,
vysvoboď mě   z moci   mých úhlavních   nepřátel!
4.  Svou jasnou   tvář ukaž   svému služebníku,
zachraň mě   svou slitovností.
Vzmužte se   a buďte   srdnatí,
všichni, kdo   spoléháte na   Hospodina.
Zpěvník ProScholy.cz 2024