Skrýt akordy
  Sešli svého   ducha, Hospodine,   a obnov   tvář země.
1.  Veleb Hospodina,   duše má!
Hospodine, můj   Bože, jsi   nad míru   velký!
Velebností a   vznešeností ses   oděl,
světlem se   halíš jako   pláštěm.
2.  Zemi jsi   založil na   jejích základech,
nezakolísá na   věčné věky.
Oceánem jsi   ji přikryl   jako šatem,
nad horami   stanuly vody.
3.  Pramenům dáváš   stékat v   potoky,
které plynou   mezi horami.
Podél nich   hnízdí nebeské   ptactvo,
ve větvích   švitoří svou   píseň.
4.  Ze svých   komor zavlažuješ   hory,
země se   sytí plody   tvého díla.
Dáváš růst   trávě pro   dobytek,
bylinám užitečným   člověku.
5.  Jak četná   jsou, Hospodine,   tvá díla!
Všechno jsi   moudře učinil,
země je   plná tvorstva   tvého.
Veleb, duše   má, Hospodina!
Zpěvník ProScholy.cz 2023