Skrýt akordy
  Země je   plná Hospodinovy   milosti.
1.  Neboť Hospodinovo   slovo je   správné,
spolehlivé je   celé jeho   dílo.
Miluje spravedlnost   a právo,
země je   plná Hospodinovy   milosti.
2.  Jeho slovem   vznikla nebesa,
dechem jeho   úst všechen   jejich zástup.
Vodstva moří   shrnuje jako   do měchu,
do nádrží   slévá oceány.
3.  Blaze národu,   jehož Bohem   je Hospodin,
blaze lidu,   který si   vyvolil za   svůj majetek.
Z nebe   shlíží­ Hospodin,
vidí všechny   smrtelníky.
4.  Hospodina vyhlíží­   naše duše,
on sám   je naše   pomoc a   štít.
Ať spočine   na nás,   Hospodine, tvé   milosrdenství,
jak doufáme   v tebe.
Zpěvník ProScholy.cz 2024