Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. (Žalm 16)

2837

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Ochraň mě,   Bože, neboť   se utíkám   k tobě.
1.  Ty jsi,   Hospodine, mým   dědičným podílem   i mou   číší,
ty mně   zachováváš můj   úděl.
Hospodina mám   neustále na   zřeteli,
když je   mi po   pravici, nezakolísám.
2.  Proto se   raduje mé   srdce, má   duše plesá,
i mé   tělo bydlí   v bezpečí,
neboť nezanecháš   mou duši   v podsvětí,
nedopustíš, aby   tvůj svatý   spatřil porušení.
3.  Ukážeš mi   cestu k   životu, u   tebe je   hojná radost,
po tvé   pravici je   věčná slast.
Zpěvník ProScholy.cz 2023