Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený. (Ex 15)

2838

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Chci zpívat   Hospodinu, neboť   je velmi   vznešený.
1.  Chci zpívat   Hospodinu, neboť   je velmi   vznešený,
koně i   jezdce svrhl   do moře.
Hospodin je   má síla,   jej opěvuji,
stal se   mou spásou.
On je   můj Bůh,   a já   ho chválím,
Bůh mého   otce, a   já ho   oslavuji.
2.  Hospodin je   hrdina ve   válce,
jeho jméno   je Hospodin.
Faraónovy vozy   a jeho   vojsko svrhl   do moře,
výkvět jeho   reků byl   potopen v   Rákosovém moři.
3.  Hlubiny je   přikryly,
zřítili se   do propasti   jako kámen.
Tvá pravice,   Hospodine, ukazuje   svou moc   a sílu,
tvá pravice,   Hospodine, drtí   nepřátele.
4.  Přivedeš a   zasadíš svůj   lid na   hoře, na   svém vlastnictví,
na místě,   kde si,   Hospodine, buduješ   své sídlo,
ve svatyni,   Pane, kterou   vystavěly tvé   ruce.
Hospodin bude   kralovat navěky   a navždy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024