Chci tě, oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. (Žalm 30)

2839

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Chci tě,   oslavovat, Hospodine,   neboť jsi   mě vysvobodil.
1.  Chci tě   oslavovat, Hospodine,   neboť jsi   mě vysvobodil,
nedopřál jsi,   aby se   nade mnou   radovali moji   nepřátelé.
Hospodine, z   podsvětí jsi   vyvedl mou   duši,
zachovals mi   život mezi   těmi, kteří   do hrobu   klesli.
2.  Zpívejte Hospodinu,   jeho zbožní,
a vzdávejte   díky jeho   svatému jménu!
Vždyť jeho   hněv trvá   chvíli,
ale jeho   laskavost po   celý život,
zvečera se   uhostí pláč,
zjitra však   jásot.
3.  Slyš, Hospodine,   a smiluj   se nade   mnou,
pomoz mi,   Hospodine!
Můj nářek   jsi obrátil   v tanec,
Hospodine, můj   Bože, chci   tě chválit   navěky!
Zpěvník ProScholy.cz 2024