S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)

2840

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  S radostí   budete vážit   vodu z   pramenů spásy.
1.  Bůh je   má spása!
Bez obavy   mohu doufat.
Hospodin je   má síla   a chvála,
stal se   mou spásou.
S radostí   budete vážit   vodu
z pramenů   spásy.
2.  Děkujte Hospodinu,
vzývejte jeho   jméno!
Hlásejte mezi   národy jeho   díla,
zvěstujte vznešenost   jeho jména!
3.  Zpívejte Hospodinu,   neboť učinil   podivuhodné věci,
ať je   to známé   po celé   zemi!
Plesejte a   jásejte, obyvatelé   Siónu,
neboť velikým   uprostřed vás   je Svatý   Izraele.
Zpěvník ProScholy.cz 2023