Pane, ty máš slova věčného života. (Žalm 19)

2841

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Pane, ty   máš slova   věčného života.
1.  Hospodinův zákon   je dokonalý,
občerstvuje duši,
Hospodinův příkaz   je spolehlivý,
nezkušenému dává   moudrost.
2.  Hospodinovy předpisy   jsou správné,
působí radost   srdci,
Hospodinův rozkaz   je jasný,
osvětluje oči.
3.  Bázeň před   Hospodinem je   upřímná, trvá   navěky.
Hospodinovy výroky   jsou pravdivé,   všechny jsou   spravedlivé.
4.  Dražší jsou   nad zlato,   nad hojnost   ryzího zlata,
sladší jsou   nad med,   nad šťávu   z plástů.
Zpěvník ProScholy.cz 2023