Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)

2843

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Stvoř mi   čisté srdce,   Bože!
1.  Stvoř mi   čisté srdce,   Bože!
Obnov ve   mně ducha   vytrvalosti.
Neodvrhuj mě   od své   tváře
a neodnímej   mi svého   ducha svatého.
2.  Vrať mi   radost ze   své ochrany
a mou   velkodušnost posilni.
Bezbožné budu   učit tvým   cestám
a hříšníci   se budou   obracet k   tobě.
3.  Vždyť nemáš   zálibu v   oběti,
kdybych věnoval   žertvu, nebyla   by ti   milá.
Zkroušený duch   je, Bože,   mojí obětí,
zkroušeným a   pokorným srdcem,   Bože, nepohrdneš.
Zpěvník ProScholy.cz 2024