Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118)

2845

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Toto je   den, který   učinil Pán,   jásejme a   radujme se   z něho.
1.  Oslavujte Hospodina,   neboť je   dobrý,
jeho milosrdenství   trvá navěky.
Nechť řekne   dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
2.  Hospodinova pravice   mocně zasáhla,
Hospodinova pravice   mě pozvedla.
Nezemřu, ale   budu žít
a vypravovat   o Hospodinových   činech.
3.  Kámen, který   stavitelé zavrhli,
stal se   kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením   se tak   stalo,
je to   podivuhodné v   našich očích.
Zpěvník ProScholy.cz 2023