Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Žalm 118)

2846

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Oslavujte Hospodina,   neboť je   dobrý, jeho   milosrdenství trvá   navěky.
1.  Nechť řekne   dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
Nechť řekne   dům Árónův:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
Nechť řeknou   ti, kdo   se bojí   Hospodina:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
2.  Vrazili do   mě, abych   padl,
avšak Hospodin   mi pomohl.
Hospodin je   má síla   a statečnost,
stal se   mou spásou.
Jásot ze   spásy
zní ve   stanech spravedlivých.
3.  Kámen, který   stavitelé zavrhli,
stal se   kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením   se tak   stalo,
je to   podivuhodné v   našich očích.
Toto je   den, který   učinil Hospodin,
jásejme a   radujme se   z něho!
Zpěvník ProScholy.cz 2024