Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žalm 33)

2848

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Ať spočine   na nás,   Hospodine, tvé   milosrdenství.
1.  Radujte se,   spravedliví, z   Hospodina,
sluší se,   aby ho   dobří chválili.
Citerou oslavujte   Hospodina,
hrejte mu   na desetistrunné   harfě.
2.  Neboť Hospodinovo   slovo je   správné,
spolehlivé je   celé jeho   dílo.
Miluje spravedlnost   a právo,
země je   plná Hospodinovy   milosti.
3.  Hospodinovo oko   bdí nad   těmi, kdo   se ho   bojí,
nad těmi,   kdo doufají   v jeho   milost,
aby jejich   duše vyrval   ze smrti,
aby jim   život zachoval   za hladu.
Zpěvník ProScholy.cz 2023