Jásejte Bohu, všechny země! (Žalm 66)

2849

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Jásejte Bohu,   všechny země!
1.  Jásejte Bohu,   všechny země,
opěvujte slávu   jeho jména,
vzdejte mu   velkolepou chválu!
Řekněte Bohu:   „Jak úžasná   jsou tvá   díla!"
2.  "Ať se   ti koří   celá země,   ať ti   zpívá,
nechť opěvuje   tvé jméno.“
Pojďte a   pozorujte Boží   skutky:
podivuhodně jednal   s lidmi!
3.  Moře proměnil   v souš;
suchou nohou   přešli řeku,
proto se   radujme v   Bohu!
Vládne svou   mocí navěky.
4.  Pojďte, slyšte,   všichni bohabojní,
chci vyprávět,   co prokázal   Bůh mé   duši.
Bůh buď   veleben, že   neodmítl mou   prosbu,
že mi   neodňal svou   lásku.
Zpěvník ProScholy.cz 2023