Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. (Žalm 47)

2850

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Bůh se   vznáší za   jásotu, Hospodin   vystupuje za   hlaholu trub.
1.  Všechny národy,   tleskejte rukama,
jásejte Bohu   radostným hlasem,
protože Hospodin   je vznešený,   hrozný,
je to   veliký král   nad celou   zemí.
2.  Bůh se   vznáší za   jásotu,
Hospodin vystupuje   za hlaholu   trub.
Zpívejte Bohu,   zpívejte,
zpívejte našemu   králi, zpívejte!
3.  Protože Bůh   je králem   celého světa,
zpívejte mu   chvalozpěv!
Bůh vládne   národům,
Bůh zasedá   na svém   svatém trůnu.
Zpěvník ProScholy.cz 2023