Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)

2852

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Sešli svého   ducha, Hospodine,   a obnov   tvář země.
1.  Veleb Hospodina,   duše má!
Hospodine, můj   Bože, jsi   nad míru   velký!
Velebností a   vznešeností ses   oděl,
světlem se   halíš jako   pláštěm.
2.  Jak četná   jsou, Hospodine,   tvá díla!
Všechno jsi   moudře učinil,
země je   plná tvorstva   tvého.
Veleb, duše   má, Hospodina!
3.  Všichni od   tebe čekají,
že jim   dáš obživu   v pravý   čas.
Ty jim   dáváš, a   oni sbírají,
otvíráš ruku,   a sytí   se dobrými   dary.
4.  Když vezmeš   jim život,   zahynou,
a do   svého prachu   se vracejí.
Když sešleš   svého ducha,   jsou stvořeni,
a obnovuješ   tvář země.
Zpěvník ProScholy.cz 2023