Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)

2853

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Sešli svého   ducha, Hospodine,   a obnov   tvář země.
1.  Veleb Hospodina,   duše má!
Hospodine, můj   Bože, jsi   nad míru   velký!
Jak četná   jsou, Hospodine,   tvá díla!
země je   plná tvorstva   tvého.
2.  Když vezmeš   jim život,   zahynou,
a do   svého prachu   se vracejí.
Když sešleš   svého ducha,   jsou stvořeni,
a obnovuješ   tvář země.
3.  Nechť Hospodinova   sláva trvá   věčně,
ať se   Hospodin těší   z díla   svého!
Kéž se   mu má   píseň zalíbí:
v Hospodinu   bude radost   má.
Zpěvník ProScholy.cz 2024