O wychwalajcie Go wszystkie narody

2900

Autor: Karol Karkowski pl

Skrýt akordy
  O wychwalajcie   Go wszystkie   narody
I wysławiajcie   Go wszystkie   ludy
Jego łaskawość   nad nami   potężna
A Jego   wierność trwa   na wieki
O alleluja,   alleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2024